Vyhľadať nehnuteľnosť

Všeobecné podmienky

 
Všeobecné podmienky využívania služieb inzertného portálu Anehnutelnosti.skČlánok 1.


Anehnutelnosti.sk je inzertný portál prevádzkovaná spoločnosťou MAXXIMA Real s.r.o, Nová Ľubovňa 404, 065 11 Nová Ľubovňa Ďalej len prevádzkovateľ.
Anehnutelnosti.sk - firemná a občianska inzercia umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky inzertného portálu súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov.  Využívanie inzertného portálu Anehnutelnosti.sk je užívateľom poskytované ZADARMO. Spoplatňujú sa doplnkové funkcie. Doplnkovou funkciou sa rozumie  funkcia, ktorej aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality poskytovanej serverom Anehnutelnosti.sk .

 
Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.
 
Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. dom, byt, pozemok a iné
 
Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 60 dní. Po tejto lehote bude automaticky deaktivovaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri deaktivovaný bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 200.
 

 
Článok. 2.


Na inzertnom serveri Anehnutelnosti.sk je zakázaná inzercia:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na Topovanie.)

 • nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;
  www adresy (neplatí pri využití služby "Zverejnenie URL adresy")

Na serveri je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty bez zreteľnej konkrétnej ponuky tovaru alebo služby. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, ktorý bude administrátorom vyhodnotený ako inzerát v rozpore so Všeobecnými podmienkami využívania serveru Anehnutelnosti.sk, tento bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu.  Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa.

 
Článok 3.

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Anehnutelnosti.sk alebo dobrými mravmi.

 2. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo ak inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Anehnutelnosti.sk.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia funkcie Serveru upravovať alebo inovovať.

 4. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Anehnutelnosti.sk a ani za spôsob akým sa služby Anehnutelnosti.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním služieb Anehnutelnosti.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Anehnutelnosti.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 8. Prevádzkovateľ stránky prehlasuje, že sa vedeniu služieb Anehnutelnosti.skk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Anehnutelnosti.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.


  Článok 4.

 9. Užívateľ súhlasí a je si vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.

 10. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré na stránke Anehnutelnosti.sk ponúka.

 11. Užívateľ berie na vedomie, že na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.


  Článok 5.

 12. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 13. Užívateľ v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poskytovania služieb stránky Anehnutelnosti.sk sa môže obrátiť na administrátora e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Užívateľ v prípade výskytu akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s využívaním služieb Anehnutelnosti.sk, má možnosť sa obrátiť a požiadať o podporu e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  .
   
  Vypracované a schválene dňa 1.3.2017